ศูนย์การศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา

Learning Center

ในปี พ.ศ. 2550 เกิดศูนย์การศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ เพื่อสืบสานมรดกอัตลักษณ์เครื่องเงินบ้านวัวลายสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป

Learning Center