ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2011

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการตลาดสมัยใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเงินชุมชนวัวลาย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องเงิน ชุมชนย่านวัวลายและใกล้เคียง และได้จัดให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

Silver Stone

NE02สร้อยคอ “ซิลเวอร์สโตน” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว น้ำหนักเงิน : 138 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: เม็ดเงินฉลุลวดลายท้องถิ่น ขนาดใหญ่น้อยถักร้อยเรียงผสมผสานกันกับหินสีหลากหลายชนิดให้เป็นเครื่องประดับที่สวยงาม

เทคนิคในการผลิต : การฉลุและร้อยเรียงหินบำบัด

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Product2

NE03: สร้อยคอ”ดอกซำพอ”(หางนกยูงไทย) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว น้ำหนักเงิน : 80 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: การเรียงตัวของดอกซำพอตั้งแต่ดอกตูมจนถึงดอกบาน กลีบดอกเป็นสีต่างๆ ออกดอกบานสวยสะพรั่งตลอดปี

เทคนิคในการผลิต : การตอกดุนลาย ฝังเพชรและอัญมณี

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Product5

NE04: สร้อยคอ “ประกายบงกช” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 นิ้ว น้ำหนักเงิน : 57 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: ดอกบัว ดอกแห่งความเป้นสิริมงคลและนิยมนำมาบูชาพระ ดอกที่มีเกสสีสวยเรียงกันเสมือนพรมสีสวยงาม เมื่อกระทบกับหยดน้ำก็เกิดเป็นประกายแห่งความศรัทธา

เทคนิคในการผลิต : การตอกดุนลาย  และฉลุลวดลาย ฝังเพชร  บุษราคัมและอาเกด

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Vine and Topaz

NE05: สร้อยคอ “พฤกษาบุษราคัม” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว น้ำหนัก : 91 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: ลวดลายจากเครือเถา พันธุ์ไม้จากระเบียงพระอุโบสถของวัดที่มีหยดน้ำสะท้อนแสงอาทิตย์เกิดความงดงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัว

เทคนิคในการผลิต : การฉลุลวดลาย ฝังเพชร ประดับบุษราคัม

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Golden Silk Button

NE06: สร้อยคอ “กระดุมไหมทอง” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว น้ำหนัก : 68 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: การสื่อถึงเอกลักษณ์ผ้าทอของชนชาติพันธุ์ เพื่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมการแต่งกายให้มีความยั่งยืน

เทคนิคในการผลิต : ผ้าทอเคลือบปิดด้วยยาสีใส

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Product4

SET02: สร้อยคอพร้อมต่างหูชุด “หยดน้ำแห่งแรงบันดาลใจ” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว น้ำหนักเงิน : 73 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: ละอองเมฆที่กลั่นตัวเป็นสายฝน  หยดน้ำแห่งความชุ่มช่ำได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

เทคนิคในการผลิต : การตอกดุนลาย  ฝังเพชร  และประดับด้วยเทอร์ ควอยซ์

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

The Sun

SET03สร้อยคอพร้อมต่างหูชุด “สุริยา” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว น้ำหนัก : 82 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: รูปทรงกลมของดวงอาทิตย์และเปลวความร้อนที่ส่องสว่างนำพาความอบอุ่นและความอุดมสมบูรณ์มายังโลกมนุษย์

เทคนิคในการผลิต : การฉลุ และฝังเพชรประดับ

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Product3

SET04: สร้อยคอพร้อมต่างหูชุด “ลายขดหอย” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว น้ำหนัก : 64 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: ในทางพระพุทธศาสนาลายขดหอยถือเป็นสัญลักษณ์ของความเพียรของพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ ทรงอดทน และพยายามฝึกปฏิบัติพระกรรมฐานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน แม้จะยากลำบาก

เทคนิคในการผลิต : การตอกดุนลาย ฝังเพชร ประดับด้วยทัมทิม

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Silver String

SET05: สร้อยคอพร้อมต่างหูชุด “เส้นสายลายเงิน” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว น้ำหนัก : 42 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: การนำเส้นเงินมาเรียงต่อกันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ผสมผสานลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงาม ถักเรียงกันเป็นเส้นพร้อมจี้เม็ดเงินฉลุครึ่งใบที่สื่อลวดลายแห่งความเป็นไทย

เทคนิคในการผลิต : การฉลุและเชื่อมต่อของเส้นเงิน

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Flower Bunch

SET06: สร้อยคอพร้อมต่างหูชุด “พวงผกา” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว น้ำหนัก : 107 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: ดอกไม้ที่รวมกันอยู่ในช่อ ถูกเรียงร้อยออกมาเป็นพวงอย่างสวยงามเพื่อนำมาบูชาพระรัตนตรัย

เทคนิคในการผลิต : การฉลุลวดลาย

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Floating Cloud

SET07: สร้อยคอพร้อมต่างหูชุด “บุหลันเลื่อนลอย” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว น้ำหนัก : 61 กรัม

แนวคิดการออกแบบ: ลวดลายก้อนเมฆที่ปรากฏด้านนอกพระอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ทำให้จิตใจของผู้มาสักการะหรือไหว้พระเกิดความยินดี อิ่มเอมใจเหมือนได้อยู่บนสรวงสวรรค์

เทคนิคในการผลิต : การตอกดุนลาย ฝังเพชร

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Acacia Vase

UT05: แจกันลายดอกกระถิน ขนาด : สูง 15.5 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว

เทคนิคในการผลิต : งานดุนลายโลหะ

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Suphannahong Barge

MP04: แผ่นโลหะตอกลาย “เรือสุพรรณหงส์” ขนาด : สูง 7 นิ้ว กว้าง 24 นิ้ว

เทคนิคในการผลิต : งานดุนลายโลหะ

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Buddha and Nagas

MP05: แผ่นโลหะตอกลาย “พระพุทธเจ้ากับพญานาคราช” ขนาด : สูง 16 นิ้ว กว้าง 12 นิ้ว

เทคนิคในการผลิต : งานดุนลายโลหะ

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Ganesha God

MP06: แผ่นโลหะตอกลาย “พระพิฆเนศ” ขนาด : สูง 16 นิ้ว กว้าง 12 นิ้ว

เทคนิคในการผลิต : งานดุนลายโลหะ

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Annonta Fish

MP07: แผ่นโลหะตอกลาย “ปลาอานนท์” ขนาด : สูง 12 นิ้ว กว้าง 16 นิ้ว

เทคนิคในการผลิต : งานดุนลายโลหะ

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Working Elephants

MP08: แผ่นโลหะตอกลาย “ช้างทำงาน” ขนาด : สูง 7 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว

เทคนิคในการผลิต : งานดุนลายโลหะ

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

Buddha Footprint

MP09: แผ่นโลหะตอกลาย “ภาพมงคล 108 ในรอยพระพุทธบาท” ขนาด : สูง 24 นิ้ว กว้าง 15.5 นิ้ว

เทคนิคในการผลิต : งานดุนลายโลหะ

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

8 Hero Horses

MP10: แผ่นโลหะตอกลาย “ม้าแปดเซียน” ขนาด : สูง 8 นิ้ว กว้าง 24 นิ้ว

เทคนิคในการผลิต : งานดุนลายโลหะ

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com

12 Zodiac Symbols

MP11: แผ่นโลหะตอกลาย “12 นักษัตรไทย” ขนาด : สูง 35 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว

เทคนิคในการผลิต : งานดุนลายโลหะ

สนใจติดต่อโทร: 0 5327 8189  หรือ    อีเมล์: w-silver-c@hotmail.com